İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İşbaşı Eğitim Programı; İŞKUR’da kaydı olan ve işi olmayan kişilerin, mesleki deneyim edinmeleri, aldıkları teorik eğitimi meslek hayatlarında uygulayabilmeleri ve çalışma ortamını tanımaları amacıyla hazırlanan bir programdır. Bu program çerçevesine uygun kriterlerde işçi istihdam ettiğiniz takdirde firmanız, SGK işveren priminin İŞKUR tarafından ödenmesi gibi önemli bir teşviğe hak kazanmaktadır. Bu eğitimin uygulanmadığı firmalarda iş verimliliğin düşük kalması kaçınılmaz hale gelmekte ve firmalar da teşviklerden tam faydalanamamaktadır.

Bizler, İŞKUR dinamiklerini çok iyi tanıyan ve sistemi yakından takip eden tecrübeli ekibimizle bu görevi üstleniyor, elemanlarınız arasından bu eğitim programına uygun olan kişiler de dahil olmak üzere denetlememizi yapıyor, ekibinizin bu eğitimden geçmesini sağlıyor ve firmanızı, en ufak bir kaçak olmadan bu teşvikten faydalandırmayı hedefliyoruz.