KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

Bir kurumun dışarıdan görünen yüzüne “kurumsal kimlik” denir. Kurumun bu yüzünü oluşturmak için yapılan çalışmalar ise “kurumsal kimlik çalışması” olarak adlandırılır. 

Kurumsal kimlik bir firmanın hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat mektupları, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar, firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı ögeleridir. Bunun yanında, firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik çalışmalarının içinde yer alır.

Gerçek Ajans ailesi olarak, müşterilerimiz için iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik çalışması yaparak hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, akıllarda yer edinmelerini sağlıyor, güven oluşumunda ve firmaların saygınlığının artmasında katkıda bulunuyoruz.

Bizler yaptığımız kurumsal kimlik çalışmalarını kurum içi çalışmalar ve kurum dışı çalışmalar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Kurum İçi Çalışmalarda Uygulanabilecekler;

 • Logo  ve amblem kullanım standartlarını belirlemek
 • Zarf, kartvizit, bloknot ve dosya tasarımlarını oluşturmak
 • Çek, senet, irsaliye, fatura, makbuz ve değerli diğer evraklar gibi muhasebe ile ilgili belgelerin tasarımlarını yapmak
 • Devam kağıdı ve antetli kağıtların tasarımlarını yapmak
 • Haberleşme formlarını oluşturmak
 • Kurumsal kimlik kullanım kılavuzlarını hazırlamak
 • Kurum personelinin davranışlarını belirlemek
 • Kurum içi yönlendirmeleri oluşturmak
 • Dijital olan belgelerin tasarımlarını yapmak

Kurum Dışı Çalışmalar İçin Uygulanabilecekler;

 • Binanın cephesinin ve iç tasarımının yapılması
 • Kurumun mevcut araçlarının tasarımlarının yapılması
 • Broşür, katalog, kit, insert vb. gibi tanıtım malzemelerinin hazırlanması
 • Kurumsal internet sitesinin oluşturulması